Ниво знања: почетни

У трећем делу наше серије за почетнике или оглашиваче којима је потребно само обнављање знања о основама програма AdWords говорићемо о важним стварима о којима је потребно размишљати у погледу циљања огласа.Уз одговарајуће циљање језика и географско циљање, можете да циљате своје огласе на нивоу кампање како бисте били сигурни да ћете допрети до клијената који су релевантни за ваше пословање. Зато смо осмислили нека практична правила која вам могу бити од користи ако их будете пратили.

• Препоручујемо вам да се усредсредите само на један језик који није енглески по кампањи и енглески. На пример, tо може бити језик на којем је оглас написан и којим се говори у циљаној земљи, уз енглески због стандардних подешавања прегледача и чињенице да људи радије за претрагу користе google.com него претраживач за своју земљу.
• Увек пратите своје географско циљање. То је посебно важно уколико имате предузеће које тражи локалне клијенте у одређеној области.

Корист коју можете имати уколико будете пратили горенаведене савете се огледа у следећем:
• Можете циљати само релевантне области у којима желите да се ваши огласи приказују;
• Циљајте огласе и глобално и локално;
• Можете, примера ради, да циљате говорнике енглеског језика у Шпанији;
• Можете циљати област у којој се налазите (локално предузеће).

Надамо се да ће вам ови савети бити од користи приликом оглашавања путем AdWords-а. Не заборавите да посетите AdWords водич за почетнике у AdWords центру за помоћ и потражите додатне информације и смернице. На крају, али исто тако важно – очекујте следећу објаву у овој серији чланака на блогу, намењених почетницима.

AdWords za početnike - 3. deo

Nivo znanja: početni

U trećem delu naše serije za početnike ili oglašivače kojima je potrebno samo obnavljanje znanja o osnovama programa AdWords govorićemo o važnim stvarima o kojima je potrebno razmišljati u pogledu ciljanja oglasa.Uz odgovarajuće ciljanje jezika i geografsko ciljanje, možete da ciljate svoje oglase na nivou kampanje kako biste bili sigurni da ćete dopreti do klijenata koji su relevantni za vaše poslovanje. Zato smo osmislili neka praktična pravila koja vam mogu biti od koristi ako ih budete pratili.

• Preporučujemo vam da se usredsredite samo na jedan jezik koji nije engleski po kampanji i engleski. Na primer, To može biti jezik na kojem je oglas napisan i kojim se govori u ciljanoj zemlji, uz engleski zbog standardnih podešavanja pregledača i činjenice da ljudi radije za pretragu koriste google.com nego pretraživač za svoju zemlju.
• Uvek pratite svoje geografsko ciljanje. To je posebno važno ukoliko imate preduzeće koje traži lokalne klijente u određenoj oblasti.

Korist koju možete imati ukoliko budete pratili gorenavedene savete se ogleda u sledećem:
• Možete ciljati samo relevantne oblasti u kojima želite da se vaši oglasi prikazuju;
• Ciljajte oglase i globalno i lokalno;
• Možete, primera radi, da ciljate govornike engleskog jezika u Španiji;
• Možete ciljati oblast u kojoj se nalazite (lokalno preduzeće).

Nadamo se da će vam ovi saveti biti od koristi prilikom oglašavanja putem AdWords-a. Ne zaboravite da posetite AdWords vodič za početnike u AdWords centru za pomoć i potražite dodatne informacije i smernice. Na kraju, ali isto tako važno – očekujte sledeću objavu u ovoj seriji članaka na blogu, namenjenih početnicima.