Ниво знања: напредни

Откако смо покренули везе до сајта у огласу 2009. године, радили смо на проширивању формата тако да се везе приказују у више упита и на више уређаја. Такође смо побољшали везе до сајта у огласу паметним приказивањем како би се чешће аутоматски приказивале најуспешније везе до сајта у огласу. Данас уводимо нову функцију веза до сајта у огласу, уграђене везе до сајта, која додатно олакшава интегрисање циљаних веза у ваше огласе.

Захваљујући уграђеном формату веза до сајта у огласу, нема додатних редова који се додају у текстуални оглас. Уместо тога, текст у огласу који се потпуно подудара са једном или више веза до сајта у вашој кампањи аутоматски ће се повезати са одредишном URL адресом те везе до сајта. Захваљујући уграђеним везама до сајта, потенцијални клијенти могу да одаберу онај део огласа који се директно односи на њихова тренутна интересовања и да посете страницу која се највише бави том темом.

На пример, ако продајете робу за домаћинство, у огласу може да се помиње да продајете електричне апарате, намештај и кухињски прибор. Ако сте за речи „уређаји“, „намештај“ и „прибор“ подесили засебне везе до сајта, те речи ће се у тексту огласа приказати са хипервезом и одвешће потенцијалне клијенте на страницу која се односи на одређени део огласа који их је заинтересовао. Верујемо да ове циљане одредишне URL адресе могу да подстакну више корисника да кликну на ваш оглас и да им олакшају проналажење онога што траже када дођу на ваш сајт.

Да би се кампања приказала са уграђеним везама до сајта, морају да буду омогућене везе до сајта у огласу. Такође, оглас мора да се приказује изнад резултата претраге и део текста огласа мора потпуно да се подудара са једном или више веза до сајта у огласу. Осим тога, уграђене везе до сајта ће се приказати само у огласима који не испуњавају један или више услова за везе до сајта у огласу у једном реду или у два реда.

Уграђене везе до сајта сада су доступне глобално AdWords корисницима, са изузетком Јапана, Кине и Кореје. Да бисте сазнали више о везама до сајта у огласу и новој функцији уграђених веза до сајта, посетите AdWords центар за помоћ.

Ugrađeni format je sada dostupan za veze do sajta (ad sitelinks) u oglasu

Nivo znanja: napredni

Otkako smo pokrenuli veze do sajta u oglasu 2009. godine, radili smo na proširivanju formata tako da se veze prikazuju u više upita i na više uređaja. Takođe smo poboljšali veze do sajta u oglasu pametnim prikazivanjem kako bi se češće automatski prikazivale najuspešnije veze do sajta u oglasu. Danas uvodimo novu funkciju veza do sajta u oglasu, ugrađene veze do sajta, koja dodatno olakšava integrisanje ciljanih veza u vaše oglase.

Zahvaljujući ugrađenom formatu veza do sajta u oglasu, nema dodatnih redova koji se dodaju u tekstualni oglas. Umesto toga, tekst u oglasu koji se potpuno podudara sa jednom ili više veza do sajta u vašoj kampanji automatski će se povezati sa odredišnom URL adresom te veze do sajta. Zahvaljujući ugrađenim vezama do sajta, potencijalni klijenti mogu da odaberu onaj deo oglasa koji se direktno odnosi na njihova trenutna interesovanja i da posete stranicu koja se najviše bavi tom temom.

Na primer, ako prodajete robu za domaćinstvo, u oglasu može da se pominje da prodajete električne aparate, nameštaj i kuhinjski pribor. Ako ste za reči „uređaji“, „nameštaj“ i „pribor“ podesili zasebne veze do sajta, te reči će se u tekstu oglasa prikazati sa hipervezom i odvešće potencijalne klijente na stranicu koja se odnosi na određeni deo oglasa koji ih je zainteresovao. Verujemo da ove ciljane odredišne URL adrese mogu da podstaknu više korisnika da kliknu na vaš oglas i da im olakšaju pronalaženje onoga što traže kada dođu na vaš sajt.

Da bi se kampanja prikazala sa ugrađenim vezama do sajta, moraju da budu omogućene veze do sajta u oglasu. Takođe, oglas mora da se prikazuje iznad rezultata pretrage i deo teksta oglasa mora potpuno da se podudara sa jednom ili više veza do sajta u oglasu. Osim toga, ugrađene veze do sajta će se prikazati samo u oglasima koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova za veze do sajta u oglasu u jednom redu ili u dva reda.

Ugrađene veze do sajta sada su dostupne globalno AdWords korisnicima, sa izuzetkom Japana, Kine i Koreje. Da biste saznali više o vezama do sajta u oglasu i novoj funkciji ugrađenih veza do sajta, posetite AdWords centar za pomoć.