Ниво знања: почетни

Да бисмо побољшали корисничко искуство у Google AdWords-у, данас ћемо почети да прегледамо паузиране огласе на исти начин на који прегледамо активне огласе. Превентивно прегледамо паузиране огласе да бисмо елиминисали непотребна кашњења у процесу одобравања огласа и да бисмо напослетку побољшали вашу способност да планирате кампање и њима управљате.

Нови и постојећи непрегледани паузирани огласи ће бити предмет стандардног процеса одобравања огласа. То значи да ће паузирани огласи бити предмет провере усклађености са AdWords смерницама за оглашавање, а они који крше једну или више наших смерница неће бити одобрени. Ако ваши паузирани огласи претходно нису били одобрени, лако их можете поново послати на преглед. Сазнајте како помоћу упутстава у AdWords центру за помоћ.

Више информација и одговоре на честа питања потражите у AdWords центру за помоћ.

Sada pregledamo pauzirane oglase

Nivo znanja: početni

Da bismo poboljšali korisničko iskustvo u Google AdWords-u, danas ćemo početi da pregledamo pauzirane oglase na isti način na koji pregledamo aktivne oglase. Preventivno pregledamo pauzirane oglase da bismo eliminisali nepotrebna kašnjenja u procesu odobravanja oglasa i da bismo naposletku poboljšali vašu sposobnost da planirate kampanje i njima upravljate.

Novi i postojeći nepregledani pauzirani oglasi će biti predmet standardnog procesa odobravanja oglasa. To znači da će pauzirani oglasi biti predmet provere usklađenosti sa AdWords smernicama za oglašavanje, a oni koji krše jednu ili više naših smernica neće biti odobreni. Ako vaši pauzirani oglasi prethodno nisu bili odobreni, lako ih možete ponovo poslati na pregled. Saznajte kako pomoću uputstava u AdWords centru za pomoć.

Više informacija i odgovore na česta pitanja potražite u AdWords centru za pomoć.