Ниво знања: напредни

Многи од вас користе контекстуално циљање на Google мрежи мултимедијалног оглашавања да би привукли пажњу потенцијалних клијената док они читају веб садржај који се директно односи на ваше производе или услуге. До данас сте то могли да урадите навођењем кључних речи које функционишу заједно да бисте приказали своје огласе на релевантним веб страницама. Од ове седмице моћи ћете да наведете и теме да бисте огласе контекстуално циљали на странице на Google мрежи мултимедијалног оглашавања. Захваљујући овој додатној опцији контекстуалног циљања, моћи ћете да изаберете неку од преко 1750 тема и подтема за циљање огласа, што ће вам помоћи да брзо привучете пажњу широке публике широм Веба која активно користи садржај у вези са вашим пословањем.

Таб на коме бирате теме за циљање
Коришћење тема у односу на коришћење кључних речи за циљање огласа
Коришћење тема за контекстуално циљање огласа омогућава широко циљање и досег и добар је начин за брзо и лако повезивање са великом публиком ради ширења обавештености или повећања продаје. Када се користи циљање теме, наш систем анализира све термине на страници да би одредио тему којој је страница посвећена, а мање се ослања на одређене кључне речи. С друге стране, коришћење кључних речи за контекстуално циљање вам омогућава да огласе циљате на одређенији скуп страница на Мрежи мултимедијалног оглашавања, пошто употребљавате појединачне кључне речи за развој теме у својим огласним групама. Међутим, обе опције циљања се могу користити заједно да бисте ефикасно привукли пажњу публике широм Google мреже мултимедијалног оглашавања. Прођимо заједно кроз пример коришћења.

Претпоставимо да продајете дигиталне фотоапарате. Ево како бисте могли заједно да користите контекстуално циљање на основу кључне речи и на основу теме да бисте постигли различите циљеве кампање као што су повећање обавештености и подстицање продаје.
  1. Направите једну огласну групу која циља подтему „Вести и актуелна дешавања“ >> „Вести из технологије“ мултимедијалним огласом да бисте повећали обавештеност о својим фотоапаратима међу технолошким ентузијастима.
  2. Затим циљајте подтему „Фотографија и видео записи“ >> „Фотоапарат“, коришћењем формата мултимедијалног или интерактивног огласа, као што је видео оглас, да бисте особе које интересују фотоапарати обавестили о функцијама и предностима производа које продајете.
  3. На крају, направите засебну огласну групу са контекстуалним циљањем на основу кључне речи у којој ће бити кључне речи усредсређене на одређени бренд или модел фотоапарата. Након тога покрените текстуални или мултимедијални оглас који обухвата посебну понуду или попуст на цену ваших фотоапарата да бисте подстакли кориснике који читају рецензије тог бренда или модела фотоапарата да обаве куповину.
Списак доступних тема за циљање
Ово је само један пример како контекстуално циљање на основу теме и на основу кључне речи можете да користите заједно да бисте створили обавештеност, повећали број особа који ће размотрити вашу понуду и повећали продају. Можете такође да изузмете теме и подтеме да бисте прецизирали циљање.

Као и остале опције циљања на нашој Мрежи мултимедијалног оглашавања, контекстуално циљање према теми подржава све формате огласа, као што су текстуални, мултимедијални, видео и интерактивни огласи, односно све наше опције за лицитирање, као што су цена по клику, цена за хиљаду приказа и цена по конверзији. Поред тога, још увек имате приступ извештавањима на нивоу URL адресе и другим алаткама као што је оптимизатор конверзија.

Да бисте открили да ли је ова опција циљања одговарајућа за вас, прочитајте наше примере најуспешније примене у пракси. Након тога сазнајте више тако што ћете прочитати чланке центра за помоћ.

Novi način za kontekstualno ciljanje oglasa na Google mreži multimedijalnog oglašavanja

Nivo znanja: napredni

Novi način za kontekstualno ciljanje oglasa na Google mreži multimedijalnog oglašavanja

Mnogi od vas koriste kontekstualno ciljanje na Google mreži multimedijalnog oglašavanja da bi privukli pažnju potencijalnih klijenata dok oni čitaju veb sadržaj koji se direktno odnosi na vaše proizvode ili usluge. Do danas ste to mogli da uradite navođenjem ključnih reči koje funkcionišu zajedno da biste prikazali svoje oglase na relevantnim veb stranicama. Od ove sedmice moći ćete da navedete i teme da biste oglase kontekstualno ciljali na stranice na Google mreži multimedijalnog oglašavanja. Zahvaljujući ovoj dodatnoj opciji kontekstualnog ciljanja, moći ćete da izaberete neku od preko 1750 tema i podtema za ciljanje oglasa, što će vam pomoći da brzo privučete pažnju široke publike širom Veba koja aktivno koristi sadržaj u vezi sa vašim poslovanjem.

Tab na kome birate teme za ciljanje
Korišćenje tema u odnosu na korišćenje ključnih reči za ciljanje oglasa
Korišćenje tema za kontekstualno ciljanje oglasa omogućava široko ciljanje i doseg i dobar je način za brzo i lako povezivanje sa velikom publikom radi širenja obaveštenosti ili povećanja prodaje. Kada se koristi ciljanje teme, naš sistem analizira sve termine na stranici da bi odredio temu kojoj je stranica posvećena, a manje se oslanja na određene ključne reči. S druge strane, korišćenje ključnih reči za kontekstualno ciljanje vam omogućava da oglase ciljate na određeniji skup stranica na Mreži multimedijalnog oglašavanja, pošto upotrebljavate pojedinačne ključne reči za razvoj teme u svojim oglasnim grupama. Međutim, obe opcije ciljanja se mogu koristiti zajedno da biste efikasno privukli pažnju publike širom Google mreže multimedijalnog oglašavanja. Prođimo zajedno kroz primer korišćenja.

Pretpostavimo da prodajete digitalne fotoaparate. Evo kako biste mogli zajedno da koristite kontekstualno ciljanje na osnovu ključne reči i na osnovu teme da biste postigli različite ciljeve kampanje kao što su povećanje obaveštenosti i podsticanje prodaje.
  1. Napravite jednu oglasnu grupu koja cilja podtemu „Vesti i aktuelna dešavanja“ >> „Vesti iz tehnologije“ multimedijalnim oglasom da biste povećali obaveštenost o svojim fotoaparatima među tehnološkim entuzijastima.
  2. Zatim ciljajte podtemu „Fotografija i video zapisi“ >> „Fotoaparat“, korišćenjem formata multimedijalnog ili interaktivnog oglasa, kao što je video oglas, da biste osobe koje interesuju fotoaparati obavestili o funkcijama i prednostima proizvoda koje prodajete.
  3. Na kraju, napravite zasebnu oglasnu grupu sa kontekstualnim ciljanjem na osnovu ključne reči u kojoj će biti ključne reči usredsređene na određeni brend ili model fotoaparata. Nakon toga pokrenite tekstualni ili multimedijalni oglas koji obuhvata posebnu ponudu ili popust na cenu vaših fotoaparata da biste podstakli korisnike koji čitaju recenzije tog brenda ili modela fotoaparata da obave kupovinu.
Spisak dostupnih tema za ciljanje
Ovo je samo jedan primer kako kontekstualno ciljanje na osnovu teme i na osnovu ključne reči možete da koristite zajedno da biste stvorili obaveštenost, povećali broj osoba koji će razmotriti vašu ponudu i povećali prodaju. Možete takođe da izuzmete teme i podteme da biste precizirali ciljanje.

Kao i ostale opcije ciljanja na našoj Mreži multimedijalnog oglašavanja, kontekstualno ciljanje prema temi podržava sve formate oglasa, kao što su tekstualni, multimedijalni, video i interaktivni oglasi, odnosno sve naše opcije za licitiranje, kao što su cena po kliku, cena za hiljadu prikaza i cena po konverziji. Pored toga, još uvek imate pristup izveštavanjima na nivou URL adrese i drugim alatkama kao što je optimizator konverzija.

Da biste otkrili da li je ova opcija ciljanja odgovarajuća za vas, pročitajte naše primere najuspešnije primene u praksi. Nakon toga saznajte više tako što ćete pročitati članke centra za pomoć.