Ниво знања: средњи

Константно тестирамо различите верзије наших резултата претрага како бисмо могли што боље да оптимизујемо учинак како за оглашиваче тако и за људе који претражују путем Googla. Слично томе и ви вероватно стално тражите начин да побољшате сваку линију свог огласног текста како бисте што тачније пренели своју поруку потенцијалним клијентима.

У жељи да вам помогнемо, одлучили смо да направимо промене и да одређеним огласима допустимо да приказују више информација тамо где ће бити најуочљивије – у наслову.
Од почетка фебруара 2011. променила се позиција прве линије описа за одређене огласе који се приказују изнад резултата претраге на Googlu.

Да подсетимо, на позицији изнад резултата претраге можемо да прикажемо највише три огласа по страници, услове за приказивање на овим позицијама може да испуни неколико огласа са најбољим учинком. Да бисмо били сигурни да ће сви најбоље рангирани огласи имати прилику да се појаве изнад резултата претраге, на узастопним страницама смењујемо све огласе које испуњавају услове све док више не преостане ниједан. Када више нема огласа који испуњавају услове, поново приказујемо први најбоље рангирани оглас на врху странице.

За неке од огласа којима прва линија текста изгледа као јасна и одвојена реченица која се завршава одговарајућим интерпункцијама, ова прва линија описа ће бити пребачена у наслов те ће бити одвојена цртицом. Резултат ове промене је да неке од огласних позиција изнад резултата претраживања имају дужи наслов. Погледајте пример:Наша истраживања су потврдила претпоставку да ова промена као последицу има већи проценат кликова по приказима (CTR) за огласе који се приказују са дужим насловом, али и за остале огласе изнад резултата претраге. Такође, ова промена ствара боље искуство претраживања за наше кориснике тако што истиче више информација о огласу у свом наслову.

Иако ће само неки огласи бити приказани са дужим насловом можете повећати шансе да то буде ваш оглас тако што ћете се побринути да у вашем огласу свака линија текста изгледа као посебна реченица са јасном и исправном интерпункцијом (нпр. тачка или упитник). Број знакова у тексту се не мења тако да и даље остаје 25 знакова за наслов, 35 за опис и 35 за приказ URL-а.

За више информација о овој функционалности посетите наш Центар за помоћ.

Produženi naslov za odabrane oglase na Googlu

Nivo znanja: srednji

Konstantno testiramo različite verzije naših rezultata pretraga kako bismo mogli što bolje da optimizujemo učinak kako za oglašivače tako i za ljude koji pretražuju putem Googla. Slično tome i vi verovatno stalno tražite način da poboljšate svaku liniju svog oglasnog teksta kako biste što tačnije preneli svoju poruku potencijalnim klijentima.

U želji da vam pomognemo, odlučili smo da napravimo promene i da određenim oglasima dopustimo da prikazuju više informacija tamo gde će biti najuočljivije – u naslovu.

Od početka februara 2011. promenila se pozicija prve linije opisa za određene oglase koji se prikazuju iznad rezultata pretrage na Googlu.

Da podsetimo, na poziciji iznad rezultata pretrage možemo da prikažemo najviše tri oglasa po stranici, uslove za prikazivanje na ovim pozicijama može da ispuni nekoliko oglasa sa najboljim učinkom. Da bismo bili sigurni da će svi najbolje rangirani oglasi imati priliku da se pojave iznad rezultata pretrage, na uzastopnim stranicama smenjujemo sve oglase koje ispunjavaju uslove sve dok više ne preostane nijedan. Kada više nema oglasa koji ispunjavaju uslove, ponovo prikazujemo prvi najbolje rangirani oglas na vrhu stranice.

Za neke od oglasa kojima prva linija teksta izgleda kao jasna i odvojena rečenica koja se završava odgovarajućim interpunkcijama, ova prva linija opisa će biti prebačena u naslov te će biti odvojena crticom. Rezultat ove promene je da neke od oglasnih pozicija iznad rezultata pretraživanja imaju duži naslov. Pogledajte primer:


Naša istraživanja su potvrdila pretpostavku da ova promena kao posledicu ima veći procenat klikova po prikazima (CTR) za oglase koji se prikazuju sa dužim naslovom, ali i za ostale oglase iznad rezultata pretrage. Takođe, ova promena stvara bolje iskustvo pretraživanja za naše korisnike tako što ističe više informacija o oglasu u svom naslovu.

Iako će samo neki oglasi biti prikazani sa dužim naslovom možete povećati šanse da to bude vaš oglas tako što ćete se pobrinuti da u vašem oglasu svaka linija teksta izgleda kao posebna rečenica sa jasnom i ispravnom interpunkcijom (npr. tačka ili upitnik). Broj znakova u tekstu se ne menja tako da i dalje ostaje 25 znakova za naslov, 35 za opis i 35 za prikaz URL-a.

Za više informacija o ovoj funkcionalnosti posetite naš Centar za pomoć.