Ниво знања: почетни

У шестом делу наше серије за почетнике или оглашиваче којима је потребно само обнављање знања о основама програма AdWords говорићемо о важности добре структуре налога.Као што можда знате, ваш AdWords налог се састоји од три нивоа: налога, кампање и огласне групе. У наставку ћете наћи практична правила која би требало да имате у виду када правите структуру налога.
  • Поставите структуру AdWords налога у складу са својим веб сајтом (или веб сајтовима) и производима и услугама које нудите.
  • Дајте називе кампањама и огласним групама у складу са првом наведеном ставком.
  • Свака огласна група би требало да садржи од десет до двадесет позитивних кључних речи и од пет до десет негативних кључних речи.
На пример, рецимо да имате предузеће које продаје половне аутомобиле и желите да се оглашавате у Шведској и Данској. Прво направите једну кампању која ће циљати говорнике шведског језика у Шведској и другу која ће циљати говорнике данског језика у Данској. Даље, ако продајете две марке аутомобила, у овом случају Volvo и Saab, за сваку од њих направите по једну огласну групу у свакој од кампања.

Кампања А: Половни аутомобили – Шведска
Огласна група А.1: Volvo
Огласна група A.2: Saab

Кампања Б: Половни аутомобили – Данска
Огласна група Б.1: Volvo
Огласна група Б.2: Saab

За огласну групу A.1 (половни аутомобили марке Volvo у Шведској) требало би да напишете огласе на шведском језику који ће говорити о половним Volvo аутомобилима које продајете. Кључне речи би требало да буду веома релевантне за текст огласа и одредишну страницу и да гласе „половни Volvo аутомобил“, „купите полован Volvo“, „јефтини Volvo аутомобил“ итд.

Једна од користи добре структуре налога је то што она пружа преглед ваших маркетиншких активности на мрежи. Такође, ако структура буде усклађена са веб сајтовима и производом или услугама које нудите, моћи ћете да лакше правите измене и оптимизујете налог.

Надамо се да ће вам ови савети бити корисни за оглашавање путем AdWords-а. не заборавите да посетите AdWords водич за почетнике у AdWords центру за помоћ и потражите додатне информације и смернице. На крају, али исто тако важно – очекујте следећу објаву у овој серији чланака на блогу, намењених почетницима.

AdWords za početnike – 6. deo

Nivo znanja: početni

U šestom delu naše serije za početnike ili oglašivače kojima je potrebno samo obnavljanje znanja o osnovama programa AdWords govorićemo o važnosti dobre strukture naloga.

Kao što možda znate, vaš AdWords nalog se sastoji od tri nivoa: naloga, kampanje i oglasne grupe. U nastavku ćete naći praktična pravila koja bi trebalo da imate u vidu kada pravite strukturu naloga.  • Postavite strukturu AdWords naloga u skladu sa svojim veb sajtom (ili veb sajtovima) i proizvodima i uslugama koje nudite.
  • Dajte nazive kampanjama i oglasnim grupama u skladu sa prvom navedenom stavkom.
  • Svaka oglasna grupa bi trebalo da sadrži od deset do dvadeset pozitivnih ključnih reči i od pet do deset negativnih ključnih reči.
Na primer, recimo da imate preduzeće koje prodaje polovne automobile i želite da se oglašavate u Švedskoj i Danskoj. Prvo napravite jednu kampanju koja će ciljati govornike švedskog jezika u Švedskoj i drugu koja će ciljati govornike danskog jezika u Danskoj. Dalje, ako prodajete dve marke automobila, u ovom slučaju Volvo i Saab, za svaku od njih napravite po jednu oglasnu grupu u svakoj od kampanja.

Kampanja A: Polovni automobili – Švedska
Oglasna grupa A.1: Volvo
Oglasna grupa A.2: Saab

Kampanja B: Polovni automobili – Danska
Oglasna grupa B.1: Volvo
Oglasna grupa B.2: Saab

Za oglasnu grupu A.1 (polovni automobili marke Volvo u Švedskoj) trebalo bi da napišete oglase na švedskom jeziku koji će govoriti o polovnim Volvo automobilima koje prodajete. Ključne reči bi trebalo da budu veoma relevantne za tekst oglasa i odredišnu stranicu i da glase „polovni Volvo automobil“, „kupite polovan Volvo“, „jeftini Volvo automobil“ itd.

Jedna od koristi dobre strukture naloga je to što ona pruža pregled vaših marketinških aktivnosti na mreži. Takođe, ako struktura bude usklađena sa veb sajtovima i proizvodom ili uslugama koje nudite, moći ćete da lakše pravite izmene i optimizujete nalog.

Nadamo se da će vam ovi saveti biti korisni za oglašavanje putem AdWords-a. ne zaboravite da posetite AdWords vodič za početnike u AdWords centru za pomoć i potražite dodatne informacije i smernice. Na kraju, ali isto tako važno – očekujte sledeću objavu u ovoj seriji članaka na blogu, namenjenih početnicima.