Ниво знања: напредни


Данас објављујемо верзију 9.0 AdWords Editor-а, са неколико нових функција које су осмишљене да вам помогну да још ефикасније уносите измене у налоге и на свеобухватан начин управљате новим функцијама огласа, као што су везе до сајта у огласу и циљање врхунских мобилних уређаја. У наставку смо истакли кључне измене. Детаљније информације су доступне у напоменама о верзији за AdWords Editor верзије 9.0 .


Кључне карактеристике AdWords Editor-а верзије 9.0:
 • Скалабилно управљање везама до сајта у огласуВерзија 9.0 у потпуности подржава везе до сајта у огласу, укључујући преузимање и отпремање на ваш налог, уношење измена, проверу измена, као и увоз и извоз веза до сајта у огласу.

 • Побољшане алатке за додавање/ажурирање више ставки и увоз CSV датотеке
  Када уносите нове податке користећи алатку за додавање/ажурирање више ставки, од сада можете уносити податке у колоне било којим редоследом, додељивати одговарајућа заглавља свакој колони, изабрати опцију која ће запамтити редослед колона за следећи увоз и одобрити или отказати промене на налогу само једним кликом. Поред тога, увоз CSV датотеке сада обухвата опцију Налепи текст, као и опцију за увоз Из датотеке.

 • Подешавање опција циљања врхунских мобилних уређаја
  AdWords Editor сада подржава могућност да се у подешавањима кампања дефинише циљање врхунских мобилних уређаја (укључујући Android, iPhone, iPad и Palm) и мобилних оператера.

 • Побољшано управљање већим бројем налога и МЦК налозима
  Како би вам помогао да на бољи начин управљате већим бројем налога, AdWords Editor сада нуди сортирање и претраживање налога, избор и уклањање више налога, као и нови падајући мени изнад стабла налога у AdWords Editor-у који приказује налоге којима се недавно приступало како бисте брзо могли да се пребаците на неки од њих.

  Поред тога, када додајете МЦК налог у дијалог „Додавање новог AdWords налога“, можете да претражујете у оквиру листе доступних подређених налога, прикажете додатне колоне и померите се на неки други ниво у хијерархији МЦК налога.

 • Лако проналажење и уношење обједињених измена за негативне кључне речи, одредишта за пласман или публику
  Да бисте још лакше пронашли негативне кључне речи, одредишта за пласман или публику на свом налогу и управљали њима, променили смо начин на који приказујемо негативне ставке у AdWords Editor-у. Картица „Негативне ставке“ је уклоњена, а уместо тога можете да пребацујете између приказивања негативних или позитивних кључних речи, одредишта за пласман или публике тако што ћете кликнути на прекидач Позитивне ставке или Негативне ставке на одговарајућој картици сваке ставке.

  Дугме Изабери дупликате сада је доступно за негативне кључне речи када се налази у режиму приказа „Дупликат кључне речи“.
Када се следећи пут пријавите на свој AdWords Editor налог, биће вам понуђено да га надоградите. Верзију 9.0 такође можете да преузмете са веб сајта AdWords Editor-а. Након што инсталирате нову верзију AdWords Editor-а, потребно је да поново преузмете своје налоге. Да бисте сачували своје коментаре и измене које нису унете, у прозору са обавештењем о аутоматској надоградњи изаберите опцију Направи резервне копије налога, а затим ажурирај и сачувајте датотеку резервне копије на свој рачунар. Затим поново преузмите свој налог и увезите датотеку резервне копије у AdWords Editor.

Додатне информације потражите у напоменама о верзији и посетите AdWords Editor центар за помоћ.

Danas je objavljena verzija 9.0 AdWords Editor-a

Nivo znanja: napredni


Danas objavljujemo verziju 9.0 AdWords Editor-a, sa nekoliko novih funkcija koje su osmišljene da vam pomognu da još efikasnije unosite izmene u naloge i na sveobuhvatan način upravljate novim funkcijama oglasa, kao što su veze do sajta u oglasu i ciljanje vrhunskih mobilnih uređaja. U nastavku smo istakli ključne izmene. Detaljnije informacije su dostupne u napomenama o verziji za AdWords Editor verzije 9.0 .


Ključne karakteristike AdWords Editor-a verzije 9.0:
 • Skalabilno upravljanje vezama do sajta u oglasuVerzija 9.0 u potpunosti podržava veze do sajta u oglasu, uključujući preuzimanje i otpremanje na vaš nalog, unošenje izmena, proveru izmena, kao i uvoz i izvoz veza do sajta u oglasu.

 • Poboljšane alatke za dodavanje/ažuriranje više stavki i uvoz CSV datoteke
  Kada unosite nove podatke koristeći alatku za dodavanje/ažuriranje više stavki, od sada možete unositi podatke u kolone bilo kojim redosledom, dodeljivati odgovarajuća zaglavlja svakoj koloni, izabrati opciju koja će zapamtiti redosled kolona za sledeći uvoz i odobriti ili otkazati promene na nalogu samo jednim klikom. Pored toga, uvoz CSV datoteke sada obuhvata opciju Nalepi tekst, kao i opciju za uvoz Iz datoteke.

 • Podešavanje opcija ciljanja vrhunskih mobilnih uređaja
  AdWords Editor sada podržava mogućnost da se u podešavanjima kampanja definiše ciljanje vrhunskih mobilnih uređaja (uključujući Android, iPhone, iPad i Palm) i mobilnih operatera.

 • Poboljšano upravljanje većim brojem naloga i MCK nalozima
  Kako bi vam pomogao da na bolji način upravljate većim brojem naloga, AdWords Editor sada nudi sortiranje i pretraživanje naloga, izbor i uklanjanje više naloga, kao i novi padajući meni iznad stabla naloga u AdWords Editor-u koji prikazuje naloge kojima se nedavno pristupalo kako biste brzo mogli da se prebacite na neki od njih.

  Pored toga, kada dodajete MCK nalog u dijalog „Dodavanje novog AdWords naloga“, možete da pretražujete u okviru liste dostupnih podređenih naloga, prikažete dodatne kolone i pomerite se na neki drugi nivo u hijerarhiji MCK naloga.

 • Lako pronalaženje i unošenje objedinjenih izmena za negativne ključne reči, odredišta za plasman ili publiku
  Da biste još lakše pronašli negativne ključne reči, odredišta za plasman ili publiku na svom nalogu i upravljali njima, promenili smo način na koji prikazujemo negativne stavke u AdWords Editor-u. Kartica „Negativne stavke“ je uklonjena, a umesto toga možete da prebacujete između prikazivanja negativnih ili pozitivnih ključnih reči, odredišta za plasman ili publike tako što ćete kliknuti na prekidač Pozitivne stavke ili Negativne stavke na odgovarajućoj kartici svake stavke.

  Dugme Izaberi duplikate sada je dostupno za negativne ključne reči kada se nalazi u režimu prikaza „Duplikat ključne reči“.
Kada se sledeći put prijavite na svoj AdWords Editor nalog, biće vam ponuđeno da ga nadogradite. Verziju 9.0 takođe možete da preuzmete sa veb sajta AdWords Editor-a. Nakon što instalirate novu verziju AdWords Editor-a, potrebno je da ponovo preuzmete svoje naloge. Da biste sačuvali svoje komentare i izmene koje nisu unete, u prozoru sa obaveštenjem o automatskoj nadogradnji izaberite opciju Napravi rezervne kopije naloga, a zatim ažuriraj i sačuvajte datoteku rezervne kopije na svoj računar. Zatim ponovo preuzmite svoj nalog i uvezite datoteku rezervne kopije u AdWords Editor.

Dodatne informacije potražite u napomenama o verziji i posetite AdWords Editor centar za pomoć.