У десетом делу наше серије за почетнике или оглашаваче којима је потребно само обнављање знања о основама програма AdWords говорићемо о предностима оглашавања на мрежи мултимедијалног оглашавања. AdWords огласи се постављају на основу претраге или садржаја веб сајта, тако да Google мрежа има две компоненте: мрежу за претрагу и мрежу мултимедијалног оглашавања. На мрежи мултимедијалног оглашавања можете да циљате веб сајтове који су партнери Google-а (партнерски сајтови на мрежи мултимедијалног оглашавања), YouTube-а и одређених Google производа.


Ово су нека практична правила која би требало да користите приликом оглашавања на Мрежи мултимедијалног оглашавања:
  • Направите посебну кампању за мрежу мултимедијалног оглашавања. Кључне речи функционишу у зависности од тога да ли се оглашавате на мрежи за претрагу (релевантност) или мрежи мултимедијалног оглашавања (контекст/теме), па можете да поправите своју оцену квалитета уколико кампање за ове две мреже буду одвојене;
  • Почните тако што ћете за огласе подесити контекстуално циљање, што вам може помоћи да видите где се ваш оглас приказује на мрежи мултимедијалног оглашавања;
  • Пустите кампању да буде активна две до три недеље пре него што било шта измените.
Предности приказивања огласа на мрежи мултимедијалног оглашавања се огледају у томе што је то јефтиније од мреже за претрагу, у сваком тренутку можете да паузирате огласе и можете да користите динамичније огласе. Уз то, важно је имати у виду чињеницу да на мрежи мултимедијалног оглашавања има мање конкуренције у односу на мрежу за претрагу и да оглашавањем на обе мреже можете да допрете до 95% корисника интернета! Штавише, одвајање кампања за различите мреже ће уредити структуру вашег AdWords налога и олакшати управљање њиме. Додатно – запамтите да на мрежи мултимедијалног оглашавања можете да користите управљана одредишта за пласман како бисте одлучили на којим веб страницама желите да се огласи приказују.

Надамо се да ће вам ови савети бити корисни за оглашавање путем AdWords-а. Не заборавите да посетите AdWords водич за почетнике у AdWords центру за помоћ и потражите додатне информације и смернице.

Очекујте ускоро последњу објаву у овој серији чланака на блогу, намењених почетницима.

AdWords za početnike – 10. deo [mreža multimedijalog oglašavanja]

U desetom delu naše serije za početnike ili oglašavače kojima je potrebno samo obnavljanje znanja o osnovama programa AdWords govorićemo o prednostima oglašavanja na mreži multimedijalnog oglašavanja. AdWords oglasi se postavljaju na osnovu pretrage ili sadržaja veb sajta, tako da Google mreža ima dve komponente: mrežu za pretragu i mrežu multimedijalnog oglašavanja. Na mreži multimedijalnog oglašavanja možete da ciljate veb sajtove koji su partneri Google-a (partnerski sajtovi na mreži multimedijalnog oglašavanja), YouTube-a i određenih Google proizvoda.


Ovo su neka praktična pravila koja bi trebalo da koristite prilikom oglašavanja na Mreži multimedijalnog oglašavanja:
  • Napravite posebnu kampanju za mrežu multimedijalnog oglašavanja. Ključne reči funkcionišu u zavisnosti od toga da li se oglašavate na mreži za pretragu (relevantnost) ili mreži multimedijalnog oglašavanja (kontekst/teme), pa možete da popravite svoju ocenu kvaliteta ukoliko kampanje za ove dve mreže budu odvojene;
  • Počnite tako što ćete za oglase podesiti kontekstualno ciljanje, što vam može pomoći da vidite gde se vaš oglas prikazuje na mreži multimedijalnog oglašavanja;
  • Pustite kampanju da bude aktivna dve do tri nedelje pre nego što bilo šta izmenite.
Prednosti prikazivanja oglasa na mreži multimedijalnog oglašavanja se ogledaju u tome što je to jeftinije od mreže za pretragu, u svakom trenutku možete da pauzirate oglase i možete da koristite dinamičnije oglase. Uz to, važno je imati u vidu činjenicu da na mreži multimedijalnog oglašavanja ima manje konkurencije u odnosu na mrežu za pretragu i da oglašavanjem na obe mreže možete da doprete do 95% korisnika interneta! Štaviše, odvajanje kampanja za različite mreže će urediti strukturu vašeg AdWords naloga i olakšati upravljanje njime. Dodatno – zapamtite da na mreži multimedijalnog oglašavanja možete da koristite upravljana odredišta za plasman kako biste odlučili na kojim veb stranicama želite da se oglasi prikazuju.

Nadamo se da će vam ovi saveti biti korisni za oglašavanje putem AdWords-a. Ne zaboravite da posetite AdWords vodič za početnike u AdWords centru za pomoć i potražite dodatne informacije i smernice.

Očekujte uskoro poslednju objavu u ovoj seriji članaka na blogu, namenjenih početnicima.