Ниво знања: напредни

У блог посту од понедељка 27.06. смо описали две веома корисне нове алатке на Google мрежи мултимедијалног оглашавања - релативну стопу учесталости кликова и показатељ удела у приказима. Сада вам представљамо друге две алатке помоћу којих омогућавамо већу транспарентност и вредност за ваш новац.


Алатка за дијагнозу огласа на Мрежи мултимедијалног оглашавања:

Пошто се ваши огласи приказују на милионима сајтова широм Google мреже мултимедијалног оглашавања, може вам бити тешко да пратите где се огласи приказују, односно не приказују. Алатка за дијагнозу огласа на Мрежи мултимедијалног оглашавања вам говори зашто се огласи не приказују на Мрежи мултимедијалног оглашавања. Можда сте већ били упознати са овом алатком јер је и до сада она била доступна, али само за огласе на претраживачу.

На пример, можете видети да се огласне групе са циљаним пласманом не приказују зато што су изгубиле аукцију:
Такође можете видети када се ваш оглас приказује и на којим конкретним одредиштима за пласман:
Половином јуна ћемо малом броју оглашавача почети да представљамо алатку за дијагнозу огласа на Мрежи мултимедијалног оглашавања, а у потпуности ћемо је објавити почетком јула.


Филтер невиђених приказа

Корисници често морају да померају садржај web сајта на доле да би видели ваше огласе на веб страници. Када корисник не помери садржај довољно да би видео ваш оглас, ови прикази које није видео негативно утичу на ефикасност оглашавања и доводе до узалудног трошка. Недавно смо увели функцију која се зове филтер невиђених приказа и која води рачуна о томе да се оглашавачима са ценом за хиљаду приказа не наплаћују прикази када је мала вероватноћа да их корисници виде.

На пример, рецимо да се корисник нађе на сајту објављивача где се ваш оглас приказује испод прелома:
Биће вам наплаћено само када предвидимо да ће корисник померити садржај да би видео ваш оглас:
Имајте на уму да је ова функција аутоматски омогућена и не захтева никакву контролу или подешавање.

Резиме

Све ове четири алатке и функције – релативна стопа учесталости кликова, удео у приказима, алатка за дијагнозу огласа на Мрежи мултимедијалног оглашавања и филтер невиђених приказа – су доступне на свим језицима обухваћеним програмом AdWords. Да бисте добили више информација, посетите наш центар за помоћ.

Google Display mreža uvodi nove alatke za poboljšanje učinka kampanja :: 2. deo

Nivo znanja: napredni

U blog postu od ponedeljka 27.06. smo opisali dve veoma korisne nove alatke na Google mreži multimedijalnog oglašavanja - relativnu stopu učestalosti klikova i pokazatelj udela u prikazima. Sada vam predstavljamo druge dve alatke pomoću kojih omogućavamo veću transparentnost i vrednost za vaš novac.


Alatka za dijagnozu oglasa na Mreži multimedijalnog oglašavanja:

Pošto se vaši oglasi prikazuju na milionima sajtova širom Google mreže multimedijalnog oglašavanja, može vam biti teško da pratite gde se oglasi prikazuju, odnosno ne prikazuju. Alatka za dijagnozu oglasa na Mreži multimedijalnog oglašavanja vam govori zašto se oglasi ne prikazuju na Mreži multimedijalnog oglašavanja. Možda ste već bili upoznati sa ovom alatkom jer je i do sada ona bila dostupna, ali samo za oglase na pretraživaču.

Na primer, možete videti da se oglasne grupe sa ciljanim plasmanom ne prikazuju zato što su izgubile aukciju:
Takođe možete videti kada se vaš oglas prikazuje i na kojim konkretnim odredištima za plasman:
Polovinom juna ćemo malom broju oglašavača početi da predstavljamo alatku za dijagnozu oglasa na Mreži multimedijalnog oglašavanja, a u potpunosti ćemo je objaviti početkom jula.


Filter neviđenih prikaza

Korisnici često moraju da pomeraju sadržaj web sajta na dole da bi videli vaše oglase na web stranici. Kada korisnik ne pomeri sadržaj dovoljno da bi video vaš oglas, ovi prikazi koje nije video negativno utiču na efikasnost oglašavanja i dovode do uzaludnog troška. Nedavno smo uveli funkciju koja se zove filter neviđenih prikaza i koja vodi računa o tome da se oglašavačima sa cenom za hiljadu prikaza ne naplaćuju prikazi kada je mala verovatnoća da ih korisnici vide.

Na primer, recimo da se korisnik nađe na sajtu objavljivača gde se vaš oglas prikazuje ispod preloma:
Biće vam naplaćeno samo kada predvidimo da će korisnik pomeriti sadržaj da bi video vaš oglas:
Imajte na umu da je ova funkcija automatski omogućena i ne zahteva nikakvu kontrolu ili podešavanje.

Rezime

Sve ove četiri alatke i funkcije – relativna stopa učestalosti klikova, udeo u prikazima, alatka za dijagnozu oglasa na Mreži multimedijalnog oglašavanja i filter neviđenih prikaza – su dostupne na svim jezicima obuhvaćenim programom AdWords. Da biste dobili više informacija, posetite naš centar za pomoć.