Ниво знања: средњи

Настављамо нашу серију савета о почетном подешавању и основној оптимизацији налога. У претходним чланцима смо направили налог са ефикасном структуром, огласима и кључним речима и такође фино подесили циљање и буџет наших кампања. У овом наставку говорићемо о још два основна подешавања: понудама за цену по клику и одредишту за пласман огласа, а навешћемо и неке примере њиховог функционисања.

Понуде за цену по клику

У већини случајева, у AdWords систему за оглашавање плаћате само када посетилац кликне на ваш оглас. Тип понуде бирате у одељку „Подешавања кампање“ и понуда може бити аутоматска (систем ће мењати износ понуде да би се остварио највећи број приказа који дозвољава ваш буџет) или ручна (ви одређујете износ понуде). Основно што морате имати на уму када оптимизујете поступак лицитирања је следеће:
 • Аутоматско подешавање понуде је идеално за ситуације у којима не желите да потрошите превише времена на фино подешавање кампање. Међутим, у исто време морате да одредите горњу границу цене по клику да бисте избегли непријатна изненађења;
 • Неке функције (нпр. планирани прикази огласа) не функционишу са аутоматским лицитирањем;
 • Да ли вас више интересују прикази огласа од референци на ваш сајт? Ако је одговор потврдан, за кампање које су активне на Google мрежи мултимедијалног оглашавања можете да одаберете опцију плаћања за 1000 приказа;
 • Да ли сте подесили праћење конверзија? Добра идеја је да испробате оптимизатор цене по конверзији или оптимизатор конверзија. Имајте у виду да се оптимизатор цене по конверзији може укључити чак и ако користите аутоматско лицитирање. Коришћењем података о конверзијама, ова алатка омогућава систему да управља понудама за цену по клику у опсегу од 30%, што често помаже да се смањи цена по конверзији;
 • Пратите просечну позицију свог огласа за сваку кључну реч. За неке речи позиција је прениска, али да ли вам је та кључна реч важна? Увек можете да повећате појединачну понуду за цену по клику за ту кључну реч, што ће довести до побољшања позиције огласа;
 • Да ли је одређена кључна реч ефикаснија од других (висока стопа учесталости кликова, стопа конверзије)? Вреди повећати понуду за цену по клику за ту реч да би се привукао већи број посетилаца. У случају мање ефикасних речи, можете смањити износ понуде или их чак паузирати;
 • Претходни савет се не односи само на кључне речи, већ и на одредишта за пласман огласа. Да ли су прикази на одређеном веб сајту ефикаснији? Додајте ручно тај веб сајт као одредиште за пласман;
 • Иако ћете увек платити само онолико колико је довољно да надмашите своје конкуренте (уобичајено мање од максималне цене по клику коју сте подесили), не одређујте веома високу цену по клику уколико то себи не можете да приуштите. Конкуренција је често непредвидљива и постоје ситуације када се испостави да је стварна цена једнака максималној, што значи да ће се ваш буџет брзо потрошити;
 • Уколико откријете да за одређену кључну реч постоји врло мало приказа, можда сте подесили премалу понуду за цену по клику. Често ће вас систем упозорити да је ваша понуда за цену по клику за одређену кључну реч мања од предвиђене цене за приказивање на првој страници. Та информација ће бити приказана на картици „Кључне речи“.

Одредишта за пласман

Одредиште за пласман у овом контексту представља различите платформе на које се преко AdWords-а могу поставити огласи. Више детаља о одредиштима за пласман огласа можете наћи у центру за помоћ, али ћемо сада, као и увек, навести неке тактике које ми употребљавамо и које могу да буду и вама од користи:
 • Оглашавањем само на Google мрежи за претрагу, губите потенцијалне клијенте који или не користе претраживаче или их користе, али то није Google. Ако одлучите да своје огласе приказујете на мрежи за претрагу и Мрежи мултимедијалног оглашавања, обезбедићете ширу публику (нпр. кориснике сајта Gmail.com или YouTube.com);
 • Ми увек правимо засебне кампање за мрежу за претрагу и Мрежу мултимедијалног оглашавања. За то постоји неколико разлога. Као прво, за наше кампање на мрежи за претрагу правимо листе кључних речи тако што покушавамо што је прецизније могуће да погодимо термине за претрагу корисника. За Мрежу мултимедијалног оглашавања, листе кључних речи процењује систем у тандему са одређивањем области теме одређеног веб сајта. Обично су огласи на Мрежи мултимедијалног оглашавања општији од огласа на мрежи за претрагу. Такође, учинак вашег оглашавања се може лакше оценити ако су мрежа за претрагу и Мрежа мултимедијалног оглашавања раздвојене за различите кампање, пошто се сви параметри могу видети једним погледом (стопа учесталости кликова, конверзије итд.) и лакше се могу упоредити;
 • Ако сте спремни да потрошите мало више времена на фино подешавање кампање или ако желите да будете сигурни да се ваши огласи приказују само на релевантним веб сајтовима, боље је да одредишта за пласман огласа одредите ручно. Поред тога, алатка за пласирање (картица „Извештавање и алатке“) ће вам помоћи да изаберете одговарајуће веб сајтове;
 • Ако скуп одредишта за пласман огласа одаберете аутоматски, веома је важно да редовно проверавате на којим је веб сајтовима ваш оглас био приказан (картица „Мреже“ у оквиру кампање) и да изузмете оне сајтове који или немају релевантан садржај или вам дају ниску стопу учесталости кликова;
 • Немојте да вас брине чињеница да је стопа учесталости кликова много нижа на Мрежи мултимедијалног оглашавања у односу на мрежу за претрагу– то је сасвим нормално. Штавише, стопа учесталости кликова на Мрежи мултимедијалног оглашавања не утиче на оцене учинка на мрежи за претрагу и обратно;
 • Ако одредишта за пласман огласа одаберете ручно и истовремено додате кључне речи, ваши огласи ће бити приказани само на оним сајтовима и само на оним веб страницама које се односе на кључне речи. Да ли желите да ваш оглас буде приказан на свим страницама веб сајтова које сте одабрали? У том случају, избришите све кључне речи из кампање.
Овим смо завршили причу о основним подешавањима кампање. Информације из три чланка су нам помогле да добијемо ефикасно конструисан налог. У следећем чланку ћемо говорити о најбољим и најбржим начинима за праћење учинка огласа у нашој кампањи.

Optimizacija za početnike, 3. deo [ponude za cenu po kliku, odredišta za plasman]

Nivo znanja: srednji

Nastavljamo našu seriju saveta o početnom podešavanju i osnovnoj optimizaciji naloga. U prethodnim člancima smo napravili nalog sa efikasnom strukturom, oglasima i ključnim rečima i takođe fino podesili ciljanje i budžet naših kampanja. U ovom nastavku govorićemo o još dva osnovna podešavanja: ponudama za cenu po kliku i odredištu za plasman oglasa, a navešćemo i neke primere njihovog funkcionisanja.

Ponude za cenu po kliku

U većini slučajeva, u AdWords sistemu za oglašavanje plaćate samo kada posetilac klikne na vaš oglas. Tip ponude birate u odeljku „Podešavanja kampanje“ i ponuda može biti automatska (sistem će menjati iznos ponude da bi se ostvario najveći broj prikaza koji dozvoljava vaš budžet) ili ručna (vi određujete iznos ponude). Osnovno što morate imati na umu kada optimizujete postupak licitiranja je sledeće:
 • Automatsko podešavanje ponude je idealno za situacije u kojima ne želite da potrošite previše vremena na fino podešavanje kampanje. Međutim, u isto vreme morate da odredite gornju granicu cene po kliku da biste izbegli neprijatna iznenađenja;
 • Neke funkcije (npr. planirani prikazi oglasa) ne funkcionišu sa automatskim licitiranjem;
 • Da li vas više interesuju prikazi oglasa od referenci na vaš sajt? Ako je odgovor potvrdan, za kampanje koje su aktivne na Google mreži multimedijalnog oglašavanja možete da odaberete opciju plaćanja za 1000 prikaza;
 • Da li ste podesili praćenje konverzija? Dobra ideja je da isprobate optimizator cene po konverziji ili optimizator konverzija. Imajte u vidu da se optimizator cene po konverziji može uključiti čak i ako koristite automatsko licitiranje. Korišćenjem podataka o konverzijama, ova alatka omogućava sistemu da upravlja ponudama za cenu po kliku u opsegu od 30%, što često pomaže da se smanji cena po konverziji;
 • Pratite prosečnu poziciju svog oglasa za svaku ključnu reč. Za neke reči pozicija je preniska, ali da li vam je ta ključna reč važna? Uvek možete da povećate pojedinačnu ponudu za cenu po kliku za tu ključnu reč, što će dovesti do poboljšanja pozicije oglasa;
 • Da li je određena ključna reč efikasnija od drugih (visoka stopa učestalosti klikova, stopa konverzije)? Vredi povećati ponudu za cenu po kliku za tu reč da bi se privukao veći broj posetilaca. U slučaju manje efikasnih reči, možete smanjiti iznos ponude ili ih čak pauzirati;
 • Prethodni savet se ne odnosi samo na ključne reči, već i na odredišta za plasman oglasa. Da li su prikazi na određenom veb sajtu efikasniji? Dodajte ručno taj veb sajt kao odredište za plasman;
 • Iako ćete uvek platiti samo onoliko koliko je dovoljno da nadmašite svoje konkurente (uobičajeno manje od maksimalne cene po kliku koju ste podesili), ne određujte veoma visoku cenu po kliku ukoliko to sebi ne možete da priuštite. Konkurencija je često nepredvidljiva i postoje situacije kada se ispostavi da je stvarna cena jednaka maksimalnoj, što znači da će se vaš budžet brzo potrošiti;
 • Ukoliko otkrijete da za određenu ključnu reč postoji vrlo malo prikaza, možda ste podesili premalu ponudu za cenu po kliku. Često će vas sistem upozoriti da je vaša ponuda za cenu po kliku za određenu ključnu reč manja od predviđene cene za prikazivanje na prvoj stranici. Ta informacija će biti prikazana na kartici „Ključne reči“.

Odredišta za plasman

Odredište za plasman u ovom kontekstu predstavlja različite platforme na koje se preko AdWords-a mogu postaviti oglasi. Više detalja o odredištima za plasman oglasa možete naći u centru za pomoć, ali ćemo sada, kao i uvek, navesti neke taktike koje mi upotrebljavamo i koje mogu da budu i vama od koristi:
 • Oglašavanjem samo na Google mreži za pretragu, gubite potencijalne klijente koji ili ne koriste pretraživače ili ih koriste, ali to nije Google. Ako odlučite da svoje oglase prikazujete na mreži za pretragu i Mreži multimedijalnog oglašavanja, obezbedićete širu publiku (npr. korisnike sajta Gmail.com ili YouTube.com);
 • Mi uvek pravimo zasebne kampanje za mrežu za pretragu i Mrežu multimedijalnog oglašavanja. Za to postoji nekoliko razloga. Kao prvo, za naše kampanje na mreži za pretragu pravimo liste ključnih reči tako što pokušavamo što je preciznije moguće da pogodimo termine za pretragu korisnika. Za Mrežu multimedijalnog oglašavanja, liste ključnih reči procenjuje sistem u tandemu sa određivanjem oblasti teme određenog veb sajta. Obično su oglasi na Mreži multimedijalnog oglašavanja opštiji od oglasa na mreži za pretragu. Takođe, učinak vašeg oglašavanja se može lakše oceniti ako su mreža za pretragu i Mreža multimedijalnog oglašavanja razdvojene za različite kampanje, pošto se svi parametri mogu videti jednim pogledom (stopa učestalosti klikova, konverzije itd.) i lakše se mogu uporediti;
 • Ako ste spremni da potrošite malo više vremena na fino podešavanje kampanje ili ako želite da budete sigurni da se vaši oglasi prikazuju samo na relevantnim veb sajtovima, bolje je da odredišta za plasman oglasa odredite ručno. Pored toga, alatka za plasiranje (kartica „Izveštavanje i alatke“) će vam pomoći da izaberete odgovarajuće veb sajtove;
 • Ako skup odredišta za plasman oglasa odaberete automatski, veoma je važno da redovno proveravate na kojim je veb sajtovima vaš oglas bio prikazan (kartica „Mreže“ u okviru kampanje) i da izuzmete one sajtove koji ili nemaju relevantan sadržaj ili vam daju nisku stopu učestalosti klikova;
 • Nemojte da vas brine činjenica da je stopa učestalosti klikova mnogo niža na Mreži multimedijalnog oglašavanja u odnosu na mrežu za pretragu– to je sasvim normalno. Štaviše, stopa učestalosti klikova na Mreži multimedijalnog oglašavanja ne utiče na ocene učinka na mreži za pretragu i obratno;
 • Ako odredišta za plasman oglasa odaberete ručno i istovremeno dodate ključne reči, vaši oglasi će biti prikazani samo na onim sajtovima i samo na onim veb stranicama koje se odnose na ključne reči. Da li želite da vaš oglas bude prikazan na svim stranicama veb sajtova koje ste odabrali? U tom slučaju, izbrišite sve ključne reči iz kampanje.
Ovim smo završili priču o osnovnim podešavanjima kampanje. Informacije iz tri članka su nam pomogle da dobijemo efikasno konstruisan nalog. U sledećem članku ćemo govoriti o najboljim i najbržim načinima za praćenje učinka oglasa u našoj kampanji.