Ниво знања: почетни

Сваки оглас који убаците у AdWords програм оглашавања пролази кроз проверу како бисмо били сигурни да је квалитет оглашавања на високом нивоу и увек уз добробит крајњих корисника у виду. У овом процесу, сваки оглас добија ткз. статус за породицу.

У зависности од садржаја огласа и веб сајта, огласи се прегледају и сврставају у категорије „Прикладно за породицу“, „Неприкладно за породицу“ или „Сексуални садржај за одрасле“.

Статус који се додељује огласу у односу на прикладност за породицу може утицати на његово приказивање:
 • Приказивање неких типова огласа, као што су сликовни (банери) и видео огласи, дозвољено је само ако имају статус „Прикладно за породицу“. Погледајте који производи и услуге не могу да се оглашавају као прикадни за породицу и остала ограничења;
 • Огласи који спадају у категорију „Сексуални садржај за одрасле“ се не прихватају у неким земљама као што су Алжир, Бахреин, Египат, Индија, Јемен, Јордан, Катар, Кореја, Кувајт, Либан, Либија, Мароко, Немачка, Оман, Русија, Саудијска Арабија, Територија Палестине, Тунис, Уједињени Арапски Емирати, Украјина и Џибути. Овакви огласи се неће приказивати на страницама Google претраге нити преко Google мреже за ове земље. Домени (веб сајтови) са категоријом „Сексуални садржај за одрасле“ такође ће бити онемогућени. Имајте ово у виду ако имате сајт или огласе са потенцијално сексуалним садржајем који желите да оглашавате у овим земљама;
 • Неки сајтови на Google мрежи можда неће прихватити било који тип огласа чији је статус „За одрасле“' или чак „Неприкладно за породицу“;
 • Google не дозвољава да се огласи класификовани као „Неприкладно за породицу“ или „За одрасле“ приказују корисницима који су активирали филтер „Сигурна претрага“ (енг);

 • Огласи категоризовани као „Сексуални садржај за одрасле“ и „Неприкладно за породицу“ ће се приказивати за све упите претраге за које се сматра да су по својој природи за одрасле;
 • Огласи категоризовани као „Прикладно за породицу“ ће се приказивати и за упите претраге са потпуним подударањем за које се сматра да су по својој природи за одрасле;
 • Огласи категоризовани као „Прикладно за породицу“ ће се приказивати за све упите претраге за које се сматра да по својој природи нису за одрасле;
 • Огласи категоризовани као „Неприкладно за породицу“ ће се приказивати и за упите претраге са потпуним подударањем, подударањем фразе и широким подударањем за које се сматра да по својој природи нису за одрасле.


Uticaj statusa za porodicu na prikazivanje AdWords oglasa

Nivo znanja: početni

Svaki oglas koji ubacite u AdWords program oglašavanja prolazi kroz proveru kako bismo bili sigurni da je kvalitet oglašavanja na visokom nivou i uvek uz dobrobit krajnjih korisnika u vidu. U ovom procesu, svaki oglas dobija tkz. status za porodicu.

U zavisnosti od sadržaja oglasa i veb sajta, oglasi se pregledaju i svrstavaju u kategorije „Prikladno za porodicu“, „Neprikladno za porodicu“ ili „Seksualni sadržaj za odrasle“.

Status koji se dodeljuje oglasu u odnosu na prikladnost za porodicu može uticati na njegovo prikazivanje:
 • Prikazivanje nekih tipova oglasa, kao što su slikovni (baneri) i video oglasi, dozvoljeno je samo ako imaju status „Prikladno za porodicu“. Pogledajte koji proizvodi i usluge ne mogu da se oglašavaju kao prikadni za porodicu i ostala ograničenja;
 • Oglasi koji spadaju u kategoriju „Seksualni sadržaj za odrasle“ se ne prihvataju u nekim zemljama kao što su Alžir, Bahrein, Egipat, Indija, Jemen, Jordan, Katar, Koreja, Kuvajt, Liban, Libija, Maroko, Nemačka, Oman, Rusija, Saudijska Arabija, Teritorija Palestine, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina i DŽibuti. Ovakvi oglasi se neće prikazivati na stranicama Google pretrage niti preko Google mreže za ove zemlje. Domeni (veb sajtovi) sa kategorijom „Seksualni sadržaj za odrasle“ takođe će biti onemogućeni. Imajte ovo u vidu ako imate sajt ili oglase sa potencijalno seksualnim sadržajem koji želite da oglašavate u ovim zemljama;
 • Neki sajtovi na Google mreži možda neće prihvatiti bilo koji tip oglasa čiji je status „Za odrasle“' ili čak „Neprikladno za porodicu“;
 • Google ne dozvoljava da se oglasi klasifikovani kao „Neprikladno za porodicu“ ili „Za odrasle“ prikazuju korisnicima koji su aktivirali filter „Sigurna pretraga“ (eng);

 • Oglasi kategorizovani kao „Seksualni sadržaj za odrasle“ i „Neprikladno za porodicu“ će se prikazivati za sve upite pretrage za koje se smatra da su po svojoj prirodi za odrasle;
 • Oglasi kategorizovani kao „Prikladno za porodicu“ će se prikazivati i za upite pretrage sa potpunim podudaranjem za koje se smatra da su po svojoj prirodi za odrasle;
 • Oglasi kategorizovani kao „Prikladno za porodicu“ će se prikazivati za sve upite pretrage za koje se smatra da po svojoj prirodi nisu za odrasle;
 • Oglasi kategorizovani kao „Neprikladno za porodicu“ će se prikazivati i za upite pretrage sa potpunim podudaranjem, podudaranjem fraze i širokim podudaranjem za koje se smatra da po svojoj prirodi nisu za odrasle.