У склопу настојања Google-а да пружи корисницима информације на њиховом матерњем језику, Doubleclick Планер огласа је од сада доступан на 19 нових језика. Са овиме, укупан број доступних језика је 35, обухватајући тиме преко 90% корисника интернета. Али нећемо стати на томе. Још доста језика је потребно учинити доступним пре него што достигнемо наш циљ да подржавамо преко 40 језика и 98% свих корисника интернета. Посетите Doubleclick Планер огласа на вашем матерњем језику.

Нови језици: арапски, бугарски, грчки, дански, естонски, летонски, литвански, мађарски, норвешки, румунски, словачки, словеначки, српски, украјински, фински, хебрејски, хрватски, чешки, шведски

Doubleclick Planer oglasa – od a(rapskog) do š(vedskog)

U sklopu nastojanja Google-a da pruži korisnicima informacije na njihovom maternjem jeziku, Doubleclick Planer oglasa je od sada dostupan na 19 novih jezika. Sa ovime, ukupan broj dostupnih jezika je 35, obuhvatajući time preko 90% korisnika interneta. Ali nećemo stati na tome. Još dosta jezika je potrebno učiniti dostupnim pre nego što dostignemo naš cilj da podržavamo preko 40 jezika i 98% svih korisnika interneta. Posetite Doubleclick Planer oglasa na vašem maternjem jeziku.

Novi jezici: arapski, bugarski, grčki, danski, estonski, letonski, litvanski, mađarski, norveški, rumunski, slovački, slovenački, srpski, ukrajinski, finski, hebrejski, hrvatski, češki, švedski