Ниво знања: напредни

Како да сазнам да ли су подешавања мог сервера правилна?

Пошто сада знамо како функционише аутоматско означавање, хајде да испробамо правилну конфигурацију вашег сервера.
 1. Уколико одредишна URL адреса ваших огласа не садржи ниједан параметар (тако да изгледа слично адреси www.googlestore.com/contact_us.php): Додајте стринг „?gclid=ThisIsATest“ на крај ове URL адресе и прекопирајте је у прегледач. URL адреса ће потом изгледати слично овој: www.googlestore.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest
 2. Притисните тастер Enter.
 3. Уколико након учитавања странице параметар „gclid“ још увек постоји на крају одредишне URL адресе у веб прегледачу, а није приказана никаква порука о грешци, све је у реду и постоји неки други разлог за неслагање. У супротном, главни разлог је неправилно подешавање сервера. Касније ћемо да размотримо решење.
Уколико одредишна URL адреса већ садржи неки параметар (тако да изгледа слично адреси http://www.google-store.com/index.php?cPath=25):
 1. Додајте стринг „&gclid=ThisIsATest“ на крај ове URL адресе и прекопирајте је у веб прегледач. URL адреса ће потом изгледати слично овој: http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest
 2. Притисните тастер Enter.
 3. И у овом случају важи исто правило као у претходном – уколико након учитавања странице параметар „gclid“ још увек постоји на крају одредишне URL адресе у веб прегледачу, а није приказана никаква порука о грешци, све је у реду и мора да постоји неки други разлог за ово неслагање. У супротном, главни разлог је неправилно подешавање сервера.
Савет: Препоручујемо вам да избришете колачиће пре сваке пробе, пошто се може десити да након једне посете корисник не буде преусмерен.

Како да конфигуришете сервер да правилно забележи посете из AdWords-а?

Пошто смо сада дијагностиковали проблем, хајде да видимо како да га решимо. Метод ће зависити од тога до које је ситуације дошло:

Након учитавања веб сајта, параметар „gclid“ у URL адреси:
 1. Биће сачуван, али ће кориснику бити приказана страница са поруком о грешци – у том случају, искључите аутоматско означавање и контактирајте администратора веб сајта како би дозволио URL параметре. Потом можете поново да укључите аутоматско означавање и да га испробате користећи горенаведени метод како бисте се уверили да „gclid“ није уклоњен или да порука о грешци није приказана.
 2. Неће бити сачуван, а кориснику ће бити приказана страница без овог параметра – у том случају, контактирајте администратора веб сајта и замолите га да дозволи URL параметре.
 3. Неће бити сачуван, а корисник ће бити преусмерен на другу страницу. У таквим случајевима, постоје два решења: 
 • Употребите страницу на коју је корисник преусмерен као одредишну URL адресу AdWords огласа; 
 • У супротном, контактирајте администратора веб сајта и замолите га да омогући серверу да пропусти параметар „gclid“ приликом преусмеравања.
Надамо се да вам је овај чланак пружио детаљнији увид у проблем праћења посета из AdWords-а у извештајима Аналитике. Да закључимо, у наставку наводимо неколико савета како бисте се постарали да статистички подаци у оквиру Аналитике увек буду тачни:
 • Када одлучите да користите аутоматско означавање, увек га испробајте користећи горенаведени метод како бисте се уверили да „gclid“ није уклоњен или да порука о грешци није приказана.
 • Никада немојте истовремено да користите ручно и аутоматско означавање у AdWords-у. То неће утицати на посетиоце вашег сајта, али може се десити да извештаји Google аналитике буду нетачни.
Као што смо поменули на почетку, могу постојати и други разлози за неслагање између броја кликова и броја посета. Погледајте следеће чланке у нашем центру за помоћ:


Kako je moguće da se broj klikova i broj poseta razlikuju u Google Analitici? [2. deo]

Nivo znanja: napredni

Kako da saznam da li su podešavanja mog servera pravilna?

Pošto sada znamo kako funkcioniše automatsko označavanje, hajde da isprobamo pravilnu konfiguraciju vašeg servera.

 1. Ukoliko odredišna URL adresa vaših oglasa ne sadrži nijedan parametar (tako da izgleda slično adresi www.googlestore.com/contact_us.php): Dodajte string „?gclid=ThisIsATest“ na kraj ove URL adrese i prekopirajte je u pregledač. URL adresa će potom izgledati slično ovoj: www.googlestore.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest
 2. Pritisnite taster Enter.
 3. Ukoliko nakon učitavanja stranice parametar „gclid“ još uvek postoji na kraju odredišne URL adrese u veb pregledaču, a nije prikazana nikakva poruka o grešci, sve je u redu i postoji neki drugi razlog za neslaganje. U suprotnom, glavni razlog je nepravilno podešavanje servera. Kasnije ćemo da razmotrimo rešenje.

Ukoliko odredišna URL adresa već sadrži neki parametar (tako da izgleda slično adresi http://www.google-store.com/index.php?cPath=25):

 1. Dodajte string „&gclid=ThisIsATest“ na kraj ove URL adrese i prekopirajte je u veb pregledač. URL adresa će potom izgledati slično ovoj: http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest
 2. Pritisnite taster Enter.
 3. I u ovom slučaju važi isto pravilo kao u prethodnom – ukoliko nakon učitavanja stranice parametar „gclid“ još uvek postoji na kraju odredišne URL adrese u veb pregledaču, a nije prikazana nikakva poruka o grešci, sve je u redu i mora da postoji neki drugi razlog za ovo neslaganje. U suprotnom, glavni razlog je nepravilno podešavanje servera.

Savet: Preporučujemo vam da izbrišete kolačiće pre svake probe, pošto se može desiti da nakon jedne posete korisnik ne bude preusmeren.

Kako da konfigurišete server da pravilno zabeleži posete iz AdWords-a?

Pošto smo sada dijagnostikovali problem, hajde da vidimo kako da ga rešimo. Metod će zavisiti od toga do koje je situacije došlo:

Nakon učitavanja veb sajta, parametar „gclid“ u URL adresi:

 1. Biće sačuvan, ali će korisniku biti prikazana stranica sa porukom o grešci – u tom slučaju, isključite automatsko označavanje i kontaktirajte administratora veb sajta kako bi dozvolio URL parametre. Potom možete ponovo da uključite automatsko označavanje i da ga isprobate koristeći gorenavedeni metod kako biste se uverili da „gclid“ nije uklonjen ili da poruka o grešci nije prikazana.
 2. Neće biti sačuvan, a korisniku će biti prikazana stranica bez ovog parametra – u tom slučaju, kontaktirajte administratora veb sajta i zamolite ga da dozvoli URL parametre.
 3. Neće biti sačuvan, a korisnik će biti preusmeren na drugu stranicu. U takvim slučajevima, postoje dva rešenja: 
 • Upotrebite stranicu na koju je korisnik preusmeren kao odredišnu URL adresu AdWords oglasa; 
 • U suprotnom, kontaktirajte administratora veb sajta i zamolite ga da omogući serveru da propusti parametar „gclid“ prilikom preusmeravanja.

Nadamo se da vam je ovaj članak pružio detaljniji uvid u problem praćenja poseta iz AdWords-a u izveštajima Analitike. Da zaključimo, u nastavku navodimo nekoliko saveta kako biste se postarali da statistički podaci u okviru Analitike uvek budu tačni:

 • Kada odlučite da koristite automatsko označavanje, uvek ga isprobajte koristeći gorenavedeni metod kako biste se uverili da „gclid“ nije uklonjen ili da poruka o grešci nije prikazana.
 • Nikada nemojte istovremeno da koristite ručno i automatsko označavanje u AdWords-u. To neće uticati na posetioce vašeg sajta, ali može se desiti da izveštaji Google analitike budu netačni.

Kao što smo pomenuli na početku, mogu postojati i drugi razlozi za neslaganje između broja klikova i broja poseta. Pogledajte sledeće članke u našem centru za pomoć: