Ниво знања: средњи

Без обзира на то да ли желе да прошире распрострањеност бренда или повећају продају, маркетиншки стручњаци имају један циљ: да допру до људи који су вероватно заинтересовани за њихов производ или услугу. Помоћу контекстуалног циљања на Google мрежи мултимедијалног оглашавања можете да пронађете људе истог тренутка када они покажу интересовање тако што прегледавају релевантни садржај. Међутим, шта се дешава ако неко ко је прегледао сајт о фотоапаратима пређе на засебан сајт са вестима или омиљени блог? Маркетиншки стручњак који ради за компанију која се бави фотоапаратима жели да том заинтересованом кориснику прикаже оглас, али не може да користи контекстуално циљање пошто сајт са вестима или омиљени блог нису у директној вези са фотоапаратима.

Пре скоро две године смо најавили бета верзију категорија интересовања на Google мрежи мултимедијалног оглашавања. Полако смо проширивали могућности ове функције и од данас су категорије интересовања доступне свим AdWords оглашавачима. То функционише овако: наш систем испитује типове страница које корисник посећује, узимајући у обзир пре колико дана и колико учестало су те странице посећиване. Затим повезује прегледач корисника са релевантним категоријама интересовања. Користећи те категорије, можете да прикажете огласе људима за које је највероватније да ће купити ваше производе или услуге, а до њих можете да допрете на свим типовима сајтова на Google мрежи мултимедијалног оглашавања, не само на контекстуално релевантним сајтовима.

Са преко 1000 доступних категорија интересовања, од екотуризма до мобилних телефона, сигурни смо да ће сваки оглашавач пронаћи ону која одговара његовом пословању. А пошто Мрежу мултимедијалног оглашавања свакога дана посети преко 500 милиона корисника који су заинтересовани за те категорије, моћи ћете да досегнете огроман број потенцијалних клијената. Плаћате само за кликове или приказе по аукцијским ценама, као и увек. Наши оглашавачи који су учествовали у програму тестирања бета верзије користили су категорије интересовања за успешно испуњење свих врста циљева, од оглашавача који је оснажио бренд за 40%, до продавца ципела који је остварио 400% више конверзија са нижим трошковима оглашавања по продаји.

Пошто су категорије интересовања сада доступне већем броју оглашавача, то је јасан показатељ да настављамо посвећеност циљу обезбеђивања највишег нивоа контроле и транспарентности за наше кориснике. Корисници могу, у било ком тренутку, да прегледају и измене категорије интересовања или да трајно и у потпуности онемогуће пријем огласа заснованих на интересовањима помоћу Менаџера за подешавање огласа. Такође, наше огласе означавамо логотипом „Google огласи“ да бисмо обавестили кориснике и омогућили им да бирају које ће огласе видети.

Надамо се да ћете ове категорије интересовања користити за побољшање кампања оглашавача. Уверени смо да ћете закључити да представљају ефикасан начин да досегнете више заинтересованих корисника, повећате обавештеност о својим производима и услугама и напослетку остварите већу продају. Да бисте сазнали више, посетите наш центар за помоћ.

Dosegnite publiku kategorijama interesovanja

Nivo znanja: srednji

Bez obzira na to da li žele da prošire rasprostranjenost brenda ili povećaju prodaju, marketinški stručnjaci imaju jedan cilj: da dopru do ljudi koji su verovatno zainteresovani za njihov proizvod ili uslugu. Pomoću kontekstualnog ciljanja na Google mreži multimedijalnog oglašavanja možete da pronađete ljude istog trenutka kada oni pokažu interesovanje tako što pregledavaju relevantni sadržaj. Međutim, šta se dešava ako neko ko je pregledao sajt o fotoaparatima pređe na zaseban sajt sa vestima ili omiljeni blog? Marketinški stručnjak koji radi za kompaniju koja se bavi fotoaparatima želi da tom zainteresovanom korisniku prikaže oglas, ali ne može da koristi kontekstualno ciljanje pošto sajt sa vestima ili omiljeni blog nisu u direktnoj vezi sa fotoaparatima.

Pre skoro dve godine smo najavili beta verziju kategorija interesovanja na Google mreži multimedijalnog oglašavanja. Polako smo proširivali mogućnosti ove funkcije i od danas su kategorije interesovanja dostupne svim AdWords oglašavačima. To funkcioniše ovako: naš sistem ispituje tipove stranica koje korisnik posećuje, uzimajući u obzir pre koliko dana i koliko učestalo su te stranice posećivane. Zatim povezuje pregledač korisnika sa relevantnim kategorijama interesovanja. Koristeći te kategorije, možete da prikažete oglase ljudima za koje je najverovatnije da će kupiti vaše proizvode ili usluge, a do njih možete da doprete na svim tipovima sajtova na Google mreži multimedijalnog oglašavanja, ne samo na kontekstualno relevantnim sajtovima.

Sa preko 1000 dostupnih kategorija interesovanja, od ekoturizma do mobilnih telefona, sigurni smo da će svaki oglašavač pronaći onu koja odgovara njegovom poslovanju. A pošto Mrežu multimedijalnog oglašavanja svakoga dana poseti preko 500 miliona korisnika koji su zainteresovani za te kategorije, moći ćete da dosegnete ogroman broj potencijalnih klijenata. Plaćate samo za klikove ili prikaze po aukcijskim cenama, kao i uvek. Naši oglašavači koji su učestvovali u programu testiranja beta verzije koristili su kategorije interesovanja za uspešno ispunjenje svih vrsta ciljeva, od oglašavača koji je osnažio brend za 40%, do prodavca cipela koji je ostvario 400% više konverzija sa nižim troškovima oglašavanja po prodaji.

Pošto su kategorije interesovanja sada dostupne većem broju oglašavača, to je jasan pokazatelj da nastavljamo posvećenost cilju obezbeđivanja najvišeg nivoa kontrole i transparentnosti za naše korisnike. Korisnici mogu, u bilo kom trenutku, da pregledaju i izmene kategorije interesovanja ili da trajno i u potpunosti onemoguće prijem oglasa zasnovanih na interesovanjima pomoću Menadžera za podešavanje oglasa. Takođe, naše oglase označavamo logotipom „Google oglasi“ da bismo obavestili korisnike i omogućili im da biraju koje će oglase videti.

Nadamo se da ćete ove kategorije interesovanja koristiti za poboljšanje kampanja oglašavača. Uvereni smo da ćete zaključiti da predstavljaju efikasan način da dosegnete više zainteresovanih korisnika, povećate obaveštenost o svojim proizvodima i uslugama i naposletku ostvarite veću prodaju. Da biste saznali više, posetite naš centar za pomoć.